Miejsca publiczne

Dostarczanie informacji statycznych, takich jak na przykład rozkład komunikacji miejskiej wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań. Przejrzyste przedstawienie harmonogramów oraz komunikatów składają się na sprawną orientacje w miejscach publicznych. W tym celu mogą posłużyć systemy takie jak ramki plakatowe czy tablice informacyjne, które mogą być zastosowane zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.